Skötare – lön

Nedan kan du se en sammanställd statistik på vilken lön en skötare kan begära. Vill du istället veta vilken lön vårdbiträde har eller vilken lön en undersköterska i hemtjänsten har? Läs då mer om det på respektive sida.

Vad kan en skötare begära i lön?

Summeringen av vad en skötare kan begära i lön är genomsnittet över hela landet. Flera faktorer kan spela in i en lön för skötare, så som utbildning, erfarenhet och kvaliteter.

Vad tjänar en skötare?

En medellön för en skötare ligger på 29000 kronor. Denna lön kan som tidigare nämnt ändras beroende på olika faktorer. Nedan får du en större tabell som visar löner för skötare.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 29,400 kr 29,600 kr 28,300 kr
Stockholm
Stockholm 29,100 kr 29,600 kr 28,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 29,200 kr 29,300 kr 28,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 29,300 kr 29,700 kr 27,600 kr
Sydsverige
Sydsverige 29,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 30,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 29,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 29,400 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 29,100 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 29,000 kr 29,200 kr 27,900 kr
Stockholm
Stockholm 28,800 kr 29,200 kr 28,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,700 kr 28,800 kr 27,900 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 29,000 kr 29,600 kr 26,900 kr
Sydsverige
Sydsverige 29,100 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 28,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 30,100 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 28,600 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 28,600 kr 28,600 kr 28,400 kr
Stockholm
Stockholm 28,400 kr 28,600 kr 28,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,400 kr 28,300 kr 28,600 kr
Sydsverige
Sydsverige 28,500 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 28,800 kr 29,100 kr 27,500 kr
Västsverige
Västsverige 29,100 kr 29,200 kr 27,400 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,100 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 28,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 27,900 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 27,800 kr 28,100 kr 27,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,800 kr 27,900 kr 27,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 27,700 kr 28,200 kr 26,000 kr
Sydsverige
Sydsverige 27,900 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 27,700 kr - -
Västsverige
Västsverige 28,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 28,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 27,400 kr - -
Riket
Riket 27,900 kr 28,100 kr 27,600 kr

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 27,400 kr 27,400 kr 27,100 kr
Stockholm
Stockholm 27,600 kr 27,600 kr 27,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 27,700 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 27,300 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 27,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 27,300 kr - -
Västsverige
Västsverige 27,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 27,300 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 27,000 kr 27,000 kr 26,900 kr
Riket
Riket 26,600 kr 26,600 kr 26,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 26,500 kr 26,400 kr 27,300 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 26,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 26,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 26,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 26,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 26,500 kr 26,600 kr 25,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 26,800 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 26,300 kr 26,400 kr 25,900 kr
Riket
Riket 25,900 kr 26,000 kr 25,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 25,500 kr 25,700 kr 24,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 26,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 26,100 kr - -
Västsverige
Västsverige 26,000 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 25,100 kr 25,500 kr 24,300 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 25,800 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 26,000 kr - -