Vårdbiträde – lön

I tabellen nedan hittar du en samlad lönestatistik för vårdbiträde. Vill du också veta lön för en undersköterska i hemtjänsten eller lön för en skötare? Läs då mer om det på respektive sida.

Vad tjänar ett vårdbiträde?

Nedan finns det en summering och statistik på vad ett vårdbiträde kan ha i lön. Lön för ett vårdbiträde kan variera beroende utbildning, erfarenhet och kvaliteter.

Vilken lön kan vårdbiträde begära?

Lönen för ett vårdbiträde kan som tidigare nämnt variera beroende på olika faktorer. En lön för vårdbiträde brukar dock ligga på 25300 kronor. I tabellen nedan kan du också se den genomsnittliga löneutvecklingen landet över, genom åren.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 25,700 kr 25,800 kr 25,300 kr
Stockholm
Stockholm 26,300 kr 27,000 kr 25,900 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 25,200 kr 25,300 kr 24,600 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 25,600 kr 25,600 kr 25,400 kr
Sydsverige
Sydsverige 25,600 kr 25,800 kr 24,600 kr
Västsverige
Västsverige 26,100 kr 26,200 kr 24,700 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 25,600 kr 25,700 kr 24,600 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 25,100 kr 25,100 kr 24,300 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 25,500 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 25,300 kr 25,400 kr 25,300 kr
Stockholm
Stockholm 26,000 kr 26,300 kr 25,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 24,700 kr 24,900 kr 24,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 25,300 kr 25,300 kr 24,700 kr
Sydsverige
Sydsverige 25,300 kr 25,400 kr 24,600 kr
Västsverige
Västsverige 25,700 kr 25,800 kr 24,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 25,500 kr 25,300 kr 26,700 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 24,700 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 24,900 kr 24,900 kr 24,600 kr

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 25,000 kr 24,900 kr 25,500 kr
Stockholm
Stockholm 26,100 kr 25,800 kr 26,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 24,300 kr 24,400 kr 24,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 24,800 kr 25,000 kr 23,800 kr
Sydsverige
Sydsverige 25,100 kr 24,900 kr 25,900 kr
Västsverige
Västsverige 25,100 kr 25,100 kr 24,400 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 25,000 kr 24,900 kr 26,200 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 24,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 24,600 kr 24,600 kr 24,200 kr

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 24,800 kr 24,700 kr 25,100 kr
Stockholm
Stockholm 25,500 kr 25,600 kr 25,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 24,500 kr 24,300 kr 25,000 kr
Sydsverige
Sydsverige 24,600 kr 24,700 kr 24,600 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 24,600 kr 24,800 kr 23,900 kr
Västsverige
Västsverige 24,800 kr 24,800 kr 24,800 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 25,000 kr 24,700 kr 26,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 24,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 24,300 kr 24,400 kr 22,700 kr

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 24,300 kr 24,300 kr 24,000 kr
Stockholm
Stockholm 24,900 kr 25,200 kr 24,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 23,700 kr 24,000 kr 22,600 kr
Sydsverige
Sydsverige 24,000 kr 24,200 kr 22,700 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 24,400 kr 24,400 kr 23,400 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 24,400 kr 24,500 kr 24,000 kr
Västsverige
Västsverige 24,300 kr 24,300 kr 24,000 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 24,000 kr 24,100 kr 23,000 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 23,700 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 23,800 kr 23,700 kr 23,800 kr
Stockholm
Stockholm 24,600 kr 24,600 kr 24,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 23,400 kr 23,300 kr 23,700 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 23,700 kr 23,800 kr 23,700 kr
Sydsverige
Sydsverige 23,600 kr 23,700 kr 22,900 kr
Västsverige
Västsverige 23,600 kr 23,700 kr 23,200 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 23,900 kr 24,000 kr 23,200 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 23,100 kr 23,200 kr 22,600 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 23,400 kr 23,700 kr 21,600 kr

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 23,100 kr 23,100 kr 23,200 kr
Stockholm
Stockholm 24,000 kr 24,000 kr 24,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 22,400 kr 22,700 kr 22,000 kr
Sydsverige
Sydsverige 23,100 kr 23,100 kr 23,100 kr
Västsverige
Västsverige 23,200 kr 23,100 kr 23,800 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 23,600 kr 23,400 kr 24,500 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 22,400 kr 22,500 kr 21,900 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 22,600 kr 23,000 kr 21,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 23,200 kr 23,100 kr 24,100 kr